Room 3

MANGATAINOKA SCHOOL

“ Stand tall and reach for your goals "

"Tutika, toro atu ki te kapuhipuhi o te kahikatea.”

One of the robots created in Room 3 this week.