Rūma Tahi

"Tutika, toro atu ki te kapuhipuhi o te kahikatea.”